DOTACE - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) 
Příjem žádostí je otevřen od 12. října 2021. Podání a celá administrace žádosti probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, dostanete se do něj přes zelené tlačítko “Podat žádost“.
Žádosti je možné podávat do 30. června 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Upozorňujeme, že do tohoto data je nutné také doložit dokumenty o realizaci projektu.

DOTACE  na  tepelná čerpadla - 
RODINNÉ  A BYTOVÉ DOMY.  

 
   Dotace na výměnu neekologických kotlů (rodinné domy kotle na pevná paliva) nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např.kamen) na pevná paliva  využívaných  jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo . 

 • Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a u bytových domů ještě na výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. 
 • U bytových domů na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
 • Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Kolik získáte 

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč/byt. j..
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč/RD
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / byt. j..
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč/byt. j..
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč/byt. j.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč / RD. 

U bytových domů výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.
 • Vlastníci stávajících bytových domů.
 • Společenství vlastníků bytových jednotek stávajících bytových domů.
 • Pověření vlastníci bytových jednotek.

-------------------------------------------------------------------------------

DOTACE - Příprava teplé vody -
 RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY.

 Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí tepelného čerpadla.

 • Podporován je ohřev pomocí tepelného čerpadla .
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním.

Kolik získáte
- Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Kdo může žádat
- Vlastníci stávajících rodinných domů

-------------------------------------------------------------------------------
Co je dotace "Nová zelená úsporám" ?

   Jedná se o přímou podporu formou jednorázového finančního příspěvku, který je udělován na základě stanovených pravidel dotačního programu "Nová zelená úsporám", určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Program slouží na podporu snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie.

    Aktuálně probíhá  od září 2021 otevřená výzva, kdy je možné čerpat finační prostředky až do  30.6. 2025 nebo do vyčerpání alokace. Do tohoto data se musí také předložit dokumenty k doložení realizace. O dotaci se nemusí žádat dříve než k rekonstrukci dojde, ale je možné o ni požádat i zpětně a to na provedená opatření na rodinném domě, která však nejsou starší dvou let.

  Nárok na získání dotace  mají všichni majitelé, spoluvlastníci, stavebníci rodinných a bytových domů, a to i včetně těch, jejichž rodinný dům je financován hypotékou či stavebním spořením, bytová družstva, obce a města, společenství vlastníků bytových jednotek i podnikatelské subjekty.

U nás můžet dotaci čerpat:

 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla
 • ohřev vody
 • rekuperace-systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 

Výše jednotlivých bonusů je uvedena v dokumetech Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy a Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy. Obecně se dá říct, že čím víc opatření uděláte, tím je bonus vyšší. Za každou kombinaci získáváte 10 000 korun u rodinných domů a 20 000 korun u bytových domů. Další bonus získávají žadatelé v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a speciální je bonus v kombinaci s kotlíkovou dotaci, který může být až 75 000 korun.Dotace se tedy bude vztahovat i na nízkopříjmovou domácnost, která si požádá o výměnu starého kotle z kotlíkových dotací rozdělovaných přes kraje a současně zateplí dům. V případě využití kotlíkové dotace rozdělované od roku 2022 přes kraje současně s žádostí na zateplení z programu Nová zelená úsporám dostanete podle míry zateplení bonus až 75 000 Kč. V takovém případě musí zaškrtnout při podání žádosti v programu Nová zelená úsporám příslušný parametr a na konci procesu doložit dokument prokazující výměnu kotle z kotlíkových dotací (např. smlouvu o podpoře s krajským úřadem).

1654591457_NZÚ RD Závazné pokyny_01-06-2022.pdf (novazelenausporam.cz)

Domácnosti s nižšími příjmy – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Ostatní domácnosti – SFŽP ČR (sfzp.cz)

 

Fotografie

DOTACE - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM